Archiwum kategorii: Porady

porady dotyczące bezpieczeństwa w sieci

IT

Na jakie zarobki może liczyć specjalista IT?

Informatyczna wiedza, oraz zaangażowanie mogą sprawić, że na stanowisku specjalisty IT zarobisz dobre pieniądze? Jest to pytanie, na które odpowiedz chciałaby znać bardzo duża grupa ludzi. W niektórych przypadkach okazuje się że fachowiec tej dziedziny okazuje się nie doceniony przez rynek pracy. Jednak poniżej zostanie ci przedstawiona analiza ofert pracy oraz badanie rynku w niej udało się ustalić ile jest w stanie zarobić specjalista IT. 

Przeczytaj też: https://www.zlecenia.pl/blog/specjalista-it-ile-zarabia/

Co ma wpływ na wysokość wynagrodzenia specjalisty IT?

Przede wszystkim będą to czynniki takie jak charakter pracy oraz firma, z której jesteś zatrudniony. Istotne jest bowiem czy pracujesz w księgarni, w sklepie, w urzędzie miasta czy firmie produkcyjnej. Główną różnicę stanowi prywatny czy publiczny charakter twojego pracodawcy kropkę wpływ na to ma również dominacja kapitału zagranicznego oraz polskiego. W ramach takiego zawodu możemy wykonywać w danej firmie różne zadania wynikające z naszej specjalizacji. Na to wpływ mają również zarobki. Oprócz tego istotne jest region kraju oraz to czy firma posiada charakter komercyjny. 

Mediana zarobków specjalisty IT w naszym kraju

W Polsce specjalista it zarabia około 5730 zł brutto. Połowa wszystkich badających zarabia o wynagrodzenie znajdujące się w przedziale od 4510 zł do 7220 zł brutto. Pozostali dzielą się na dwie połowy. Jedni zarabiają kwoty poniżej tego przedziału, czyli poniżej 4510 zł. Inni co miesiąc mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące powyżej 7220 zł. Oczywiście wymienione wyżej kwoty podawane są w kwocie brutto. 

Specjalista IT – czy zarobki zależą od szczebla zawodowego?

Jak możemy się domyślić, im większe doświadczenie posiadamy, tym nasza praca jest lepiej płatna. Prezesi i dyrektorzy it średnio zarabiają około 33816 zł. Szefowie zespołów mogą liczyć na średnie zarobki wynoszące około 22758 zł. Kierownicy zaś mogą liczyć na kwotę wynoszącą 16624 zł. Liderzy zespołu zarabiają kwoty w okolicach 11 tyś, a szeregowi pracownicy kwoty poniżej 10 tyś. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa staż. Różnica między młodszym specjalistą, a starszym okazuje się być spora. Młodszy specjalista może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4450 zł, a starszy 9484 zł. Jak widać różnica jest znacząca. 

Zobacz też: http://www.valhalla.pl/jak-zostac-specjalista-it/

Księgowy

Księgowy – zawód, który wymaga ciągłego dokształcania się

Każdy, kto chce zostać księgowym i właśnie z tym zawodem wiąże zawodową karierę, musi zdawać sobie sprawę, że chociaż profesja ta jest uznawana za jedną z najbardziej przyszłościowych, to wiąże się też ze sporą liczbą wyrzeczeń. Okazuje się, że dobry księgowy to tylko taki, który będzie wciąż się dokształcał. W tym zawodzie podstawy księgowości nie są wystarczające, by móc oferować swoje usługi na wysokim poziomie i utrzymać się na zawodowym rynku. Konieczne są rozmaite kursy księgowe.

Co ważne, przepisy polskiego prawa w zakresie rozliczeń księgowych zmieniają się bardzo często, a księgowy nie może pozwolić sobie na to, by nie mieć w tym zakresie aktualnej wiedzy. Brak wystarczających kompetencji skutkowałoby wykonywaniem swojej pracy w sposób nienależyty. Konsekwencją takiego działania byłyby z kolei problemy w Urzędach Skarbowych klientów, którzy zaufali księgowemu. By móc cieszyć się nieposzlakowaną opinią i stałymi klientami, należy odbywać cykliczne szkolenia księgowe. Co więcej, te muszą dotyczyć konkretnego zakresu i specjalizacji. Im większe kompetencje zdobędzie księgowy, tym więcej różnych klientów będzie mógł obsługiwać.

Na szczęście dzisiaj dostępność szkoleń różnego rodzaju jest łatwo dostępna, a ogromnym zainteresowaniem cieszą się szkolenia podatkowe online. Dzięki temu księgowy nie traci czasu, a wiedze i umiejętności zdobywa w dowolnym czasie i miejscu. Nadal popularne są także kursy stacjonarne i trzeba zaznaczyć, że niektóre z nich trwają nawet kilka tygodni, a ich zwieńczeniem są egzaminy.

Sprawdź także szczegółowe informacje na temat: biegły rewident kursy – kompendium wiedzy dostępne na stronie: https://www.cee.pl/.

Jaki kurs księgowości należy wybierać? Przede wszystkim te jakościowe, których certyfikaty ukończenia rzeczywiście liczą się na rynku usług z zakresu księgowości oraz rachunkowości. Co więcej, praktykujący już księgowy może starać się o dofinansowanie do kursu, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą, na przykład biuro księgowe. Takie dofinansowania oferowane są również pracownikom działów księgowych w przedsiębiorstwach, które zatrudniają tego rodzaju specjalistów na etat.

Możliwości jest tak naprawdę mnóstwo, natomiast wiele zależy od chęci księgowego. Każdy, kto chce wykonywać tego rodzaju zawód, musi uświadomić sobie, że jego praca zawodowa będzie wymagała ciągłej edukacji, a tym samym rozwoju. Zwiększanie własnych kwalifikacji poprzez ukończenie kolejnych kursów i szkoleń to jedyna droga, by móc piąć się po kolejnych szczeblach kariery i móc obejmować coraz wyższe stanowiska pracy.

Czujniki zbliżeniowe

Czujniki zbliżeniowe – poradnik przed zakupem

Czujniki zbliżeniowe to urządzenia w wielu sytuacjach niezastąpione. Do ich tworzenia używa się najnowocześniejszej technologii; dlatego wiele osób planujących ich zakup nie do końca zdaje sobie sprawę, w czym tkwi specyfika i wyjątkowość czujników zbliżeniowych. Zapraszamy do lektury, w trakcie której krótko przedstawimy: kiedy używa się czujników zbliżeniowych, jaki jest mechanizm ich działania oraz na jakie rodzaje tych urządzeń możemy napotkać.

Czujniki zbliżeniowe – najważniejsze informacje

Czujniki zbliżeniowe, zgodnie z tym, co głosi ich nazwa, to urządzenia, których zadaniem jest wykrywanie obecności najróżniejszych obiektów i ciał stałych znajdujących się w otoczeniu. Wykrycie takie następuje bez kontaktu fizycznego czujnika z jego otoczeniem. Szczególnie chętnie wykorzystywane są w tych sytuacjach, w których potrzebujemy w pełni kontrolować położenie danego obiektu, a także drogę jego przemieszczania się w pionie, jak i poziomie.

Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów czujników zaliczają się czujniki: indukcyjne, magnetyczne oraz pojemnościowe. Ponieważ każdy z nich działa w oparciu o inny mechanizm oraz ma inne zastosowanie – warto przedstawić pokrótce ich charakterystykę.

Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne posiadają w swoim mechanizmie tak zwaną cewkę, będącą kluczowym elementem ich konstrukcji. Płynący przez cewkę prąd indukuje pole elektromagnetyczne, które przebiega dookoła niej. Pole to oddziałuje z najróżniejszymi metalowymi elementami znajdującymi się w pobliżu. Gdy dochodzi do zmiany w obrębie pola działania danego detektora, informuje on nas o tym fakcie.

Zasięg danego czujnika indukcyjnego zależy od różnych parametrów – rodzajów zastosowanego materiału, gabarytów, rodzaju zabudowy czujnika, częstotliwości jego przełączania, a także od innych parametrów. Stosuje się je zarówno jako elementy bardziej skomplikowanych maszyn, w tym maszyn pomiarowych.

Czujniki magnetyczne

Czujniki magnetyczne to nieco odmienny rodzaj czujników. Służą do wykrywania obecności pół magnetycznych, generowanych przez magnesy stałe. Ponieważ rzadko stajemy przed koniecznością wykrycia obecności magnesów, same czujniki magnetyczne rzadko znajdują zastosowanie. Najczęściej, są pomocne w przypadku potrzeby wykrycia obecności łożyska lub ustalenia jego dokładnego położenia w określonych rodzajach siłowników bądź w liniach produkcyjnych.

Wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje czujników magnetycznych – kontaktron oraz czujnik Halla. Pierwszy z nich wykonany jest z dwóch blaszek, oddziałujących z pole. Czujnik Halla natomiast wytwarza różnicę potencjałów w chwili, gdy znajdzie się w obrębie pola magnetycznego.

Czujniki pojemnościowe

Ten typ czujników stosowany jest do wykrywaniu obiektów, które nie zostały wykonane z metalu. Nadaje się między innymi do wykrywania obecności cieczy oraz różnego typu granulatów. W budowie tego typu czujnika wyróżniamy metalowe elektrody, stanowiące jego kondensator otwarty. W wyniku przybliżania względem zewnętrznego obiektu, pojemność kondensatora ulega zmianie.

Czujniki takie znajdują zastosowanie między innymi podczas wykrywania obecności substancji agresywnych, mogących wywołać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

W czujniki powyższych kategorii zaopatrzyć się możesz na stronie hazbi.com.

Zalety biura w chmurze

Zalety biura w chmurze

Sprawnie działająca sieć komputerowe stanowi główny czynnik warunkujący stabilność pracy każdej firmy. Budowa efektywnego systemu stanowi jednak duże wyzwanie zarówno od strony kosztów, jak i logistyki, a popełnione na starcie błędy mogą być niezwykle uciążliwe i trudne do wyeliminowania. Jaki model wybrać? Które rozwiązanie będzie najskuteczniejsze? A przede wszystkim, jak to wszystko zrozumieć nie będąc informatykiem?

Podstawy organizacji sieci firmowej

Każda rozwijająca się firma szybko odczuwa potrzebę organizacji sieci komputerowej. Dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych danych i informacji to obecnie fundament działania. Właściwe skorelowanie księgowości, stanów magazynowych, cenników, programów wspierających sprzedaż i aplikacji pocztowych stanowi niezbędne minimum, bez którego nie obędzie się żadna firma. I nie ma tu znaczenia charakter świadczonych usług ani branża, czy też reprezentowana gałąź gospodarki. Jak to wygląda w praktyce?

Budowa systemu informatycznego najczęściej rozpoczyna się od stworzenia lokalnej sieci łączącej poszczególne terminale oraz implementacji programu obsługującego księgowość. Z nim łączone są kolejne moduły, na które składają się wspomniane wcześniej bazy danych i aplikacje wspierające działalność przedsiębiorstwa. Powstaje scentralizowany ekosystem, którego sercem jest program księgowy. I to właśnie centralizacja stanowi słaby punkt tego modelu. Chęć zmiany, a niekiedy nawet gruntowna modernizacja oprogramowania księgowego może skutkować całkowitym zachwianiem delikatnej struktury i w efekcie zupełnie sparaliżować życie firmy.

Obok wersji scentralizowanej funkcjonuje też model rozproszony. W takim przypadku każdy segment działa samodzielnie i jest zintegrowany z pozostałymi elementami infrastruktury przy pomocy sieci mniej lub bardziej złożonych powiązań. Różnorodność często skutkuje brakiem kompatybilności, co z kolei powoduje nieustające problemy związane z trudnościami podczas wymiany danych.

Sieć lokalna, czy chmura?

Opisane powyżej przypadki odnoszą się do sieci lokalnej, nie sposób więc pominąć zagadnienia kosztów. Zakup sprzętu i jego serwisowanie jest sporym wydatkiem, niemało też kosztuje utrzymanie działu informatycznego, którego zadaniem będzie administracja i nadzór nad działaniem systemu. Czy można to wszystko zorganizować prościej, lepiej i taniej?

Gotową receptę znajdziemy w ofercie firmy THTG. Chmura dla biznesu i małych firm to zestaw usług obejmujących między innymi dostęp do pakietu biurowego Office 365, hosting poczty, pojemne wirtualne dyski, firmowy intranet i witryny zespołów w programie SharePoint, centrum pracy zespołowej zapewniające łączność dzięki usłudze Microsoft Teams, a także narzędzia ułatwiające planowanie i zarządzanie, również oparte o sprawdzone rozwiązania Microsoft.

A co z bezpieczeństwem?

W przypadku oferty THTG odpowiedź na to ważne pytanie stanowi połączenie funkcjonalności Cloud App Security i usługi Threat Analytics. Umożliwiają one między innymi szybkie wykrywanie zagrożeń, kontrolę dostępu w czasie rzeczywistym, ocenę ryzyka i ochronę informacji. Analiza wielu źródeł informacji pozwala na zaawansowaną obronę przed cyberatakami, a także umożliwia zapoznanie z zachowaniem użytkowników.

Co potrafią drukarki 3d

Co potrafią drukarki 3d?

Drukowanie przestrzenne, to podstawowe działanie innowacyjnych drukarek 3D. W odróżnieniu od tych tradycyjnych, które drukują jedynie grafikę na papierze, w tym przypadku mówić można o drukowaniu rzeczywistych modeli i form wedle indywidualnych potrzeb. Nie ma wątpliwości, że druk 3D zgodnie z nowatorską generacją technologiczną, wpływa korzystnie na wzmożony rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych i to bez względu na branżę, w jakiej działają.

Co drukuje drukarka 3D?

Możliwości jest wiele i wszystko tak naprawdę zależy od kreatywności grafika, który najpierw projektuje komputerowy model prototypu danego wyrobu. Drukarnia 3D stworzy go z odpowiednio dobranego materiału. Ciekawostką jest to, że druk 3D możliwy jest nie tylko z papieru, ale też innych surowców w formie sproszkowanej. Do tych najpopularniejszych zalicza się najwyższej jakości plastik, inne tworzywa sztuczne, szkło, metale szlachetne różnego rodzaju, glina czy ceramika. Dzięki temu możliwe do wykonania są produkty unikatowe, ale też te w masowej produkcji codziennego użytku.

Dzisiaj druk 3D może dotyczyć wszelakich form przestrzennych, takich jak biżuteria, maseczki ochronne, przyłbice, elementy wyposażenia wnętrz, meble, elementy konstrukcyjne dla sektora motoryzacyjnego, w tym również silniki do samochodów. To oczywiście tylko kilka przykładów, bo drukarnia 3D wykona tak naprawdę każde zlecenie według indywidualnego projektu. Warto przy tym dodać, że firmy, które zajmują się drukowaniem trójwymiarowym, przyjmują zarówno zlecenia indywidualne, prywatne, jak i te na masową skalę, dla przedsiębiorstw. Ponadto, coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych inwestuje w takie urządzenia na własne potrzeby, dzięki czemu minimalizowane są koszty związane ze zleceniem wykonania konkretnych wyrobów na zlecenie zewnętrzne.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że koszt druku 3D zawsze jest niższy od uruchamiania tradycyjnej linii produkcyjnej. I to nie wszystko, bo zwiększa się także wydajność i efektywność produkcyjna. Ogromnym walorem jest również to, że drukarki 3D są idealnie precyzyjne, wykonują model przestrzenny zgodny z projektem komputerowym. Oznacza to, że możliwa jest nie tylko produkcja identycznych wyrobów różnego typu, ale również elementów, które są niemożliwe do realizacji pracą ludzkich rąk.

Potwierdzeniem sukcesu, jaki odnoszą wydruki 3D, jest to, że każdego roku wzrasta ich liczba na rynku polskim aż o 25%. Oczywiście takie urządzenia cieszą się też niebywałą popularnością na całym świecie.

Jak wybrać wysokiej klasy drukarki i akcesoria

Jak wybrać wysokiej klasy drukarki i akcesoria?

Trudno wyobrazić sobie dobrze funkcjonujące biuro bez wysokiej jakości drukarki. Podpowiadamy, który sklep internetowy wybrać, aby sięgnąć po produkty idealnie dostosowane do swoich potrzeb. Poznaj szczegółowe informacje i ciesz się z udanych zakupów.

Wybierz profesjonalny sklep

Przed zakupem powinniśmy dokładnie przeanalizować dostępne oferty i wybrać sklep, który cieszy się pozytywnymi opiniami ze strony klientów. Dzięki temu uzyskamy gwarancję jakości usług i będziemy mieli pewność, że każda transakcja upłynie w przyjemnej atmosferze. Zdecydowanie warto wybierać sklepy, gdzie możemy uzyskać profesjonalne wsparcie i zapytać o proponowane modele drukarek i elementów eksploatacyjnych. Wszystko po to, aby móc wybrać artykuły, które znajdą zastosowanie w naszym domu lub biurze. Nie da się ukryć, że często sięgamy po więcej produktów i poszukujemy sklepów, które oferują kompleksowe rozwiązania. Szeroka oferta będzie więc kolejnym atutem, jaki weźmiemy pod uwagę przy wyborze usług. Gdzie warto udać się na zakupy? Wystarczy odwiedzić stronę internetową Świat Drukarek. To miejsce, gdzie zawsze można liczyć na indywidualne podejście oraz  atrakcyjny wybór produktów.

Tak wiele możliwości

Oferta sklepu jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Klienci mogą sięgnąć po najwyższej jakości produkty pochodzące zarówno od wiodących producentów, jak i tych mniej popularnych. Dzięki temu można znaleźć akcesoria nawet do starszych modeli drukarek. Asortyment obejmuje również akcesoria do drukarek atramentowych, które nadal cieszą się uznaniem wśród wielu użytkowników domowych. To kartridże, naboje atramentowe, głowice drukujące czy zestawy do napełniania. Ponadto możemy sięgnąć po kasety, taśmy barwiące, folie, a nawet filamenty do druku 3D. Oczywiście w sklepie Świat Drukarek nie mogło zabraknąć wysokiej jakości tonerów, kaset z tonerem oraz wielu materiałów do druku laserowego. Czasem zdarza się, że nasza wysłużona drukarka wymaga wymiany. W ofercie znajdziesz wiele interesujących modeli. To zarówno urządzenia atramentowe, jak i laserowe czy wielofunkcyjne. Możliwości jest mnóstwo, a każdy klient będzie mógł dostosować wybór do osobistych preferencji.

Dlaczego warto?

Szeroki asortyment produktów oprócz drukarek i akcesoriów obejmuje również karty pamięci oraz inne nośniki danych. Wszystkie produkty pochodzą od renomowanych producentów i cieszą się szerokim uznaniem klientów. Osoby zainteresowane zawsze będą mogły wybrać produkty, które idealnie sprawdzą się zarówno w domu, jak i w biurze. To doskonała propozycja dla wymagających, dla których jakość usług i oferowanych produktów zawsze stoją na pierwszym miejscu.

połączenia przychodzące

Uważaj na takie połączenia przychodzące

Połączenia przychodzące mogą być niebezpieczne. Być może nie same w sobie, ale w konsekwencjach jakie generują. Dowiedz się, jak bezpiecznie operować telefonem i rozmawiać z nieznajomymi.

Zobacz też: http://www.gautama.pl/jak-sprawdzic-kto-dzwonil/

Nieodebrane połączenia, które są bezpieczne

Na początku warto zaznaczyć, że nie każde połączenie, które do nas przychodzi może być niebezpieczne. Nie jest również powiedziane, że każde nieznane połączenie jest szkodliwe. Otóż jeśli np. aktualnie szukasz pracy i wysyłasz swoją aplikację, cv na różne stanowiska do różnych firm – wtedy wręcz musisz spodziewać się obcych telefonów oraz musisz je odbierać. Podobnie może być w przypadku, gdy dzwoni do ciebie przedstawiciel recepcji w salonie dentystycznym czy twój lekarz. Nie chodzi o to, aby obawiać się każdego nieznanego połączenia, ale wybranych.

Jak rozpoznać niepokojące połączenia przychodzące?

Powyżej opowiedzieliśmy ci o niebezpiecznych połączeniach, jakie są zatem te, których należy się obawiać.

  • Numery z zagranicy są pierwszymi, które powinny być dla nas niepokojące i wprawiać nas w zakłopotanie oraz być taką żarówką, która będzie świecić nam się w głowie, gdy na wyświetlaczu telefonu zobaczymy obcy numer. Warto mieć świadomość, że wiele przestępstw mobilnych polega na tym, że właśnie na nasz numer dzwoni obcy, zagraniczny numer. My odbieramy i w tym momencie narażamy się na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzoną rozmową. Wielu naciągaczy wykorzystuje manewr, że dzwonią na koszt odbiorcy, a nie na swój. W momencie, gdy odbieramy takie połączenie, osoby, które do nas dzwonią mogą mieć zwiększone szanse, aby przejąć nasz telefon, dane jakie w nim mamy itp.
  • Inny typ połączeń, których powinniśmy się obawiać, jest już bardziej oczywisty i bezpośredni. Jeśli dzwoni do ciebie ktoś, kto oferuje ci kupno różnych produktów czy usług – powinieneś od razu zapytać, skąd dana osoba ma w ogóle twój numer. W wielu przypadkach zobaczysz, że takie osoby, które zainicjowały połączenie – rozłączają się, co od razu może wynikać stąd, że zdobyli twój numer bez twojej zgody i z jakichś nielegalnych źródeł. Czasem nawet takie osoby są w stanie podać podmiot odpowiedzialny za przekazanie tobie takich danych, ale jeśli poprosisz o bezpośredni kontakt do nich, to prawdopodobnie się rozłączą, ponieważ mają świadomość, że dociekanie tej kwestii będzie dla nich problematyczne.

Takie zachowania mogą świadczyć, że połączenie przychodzące w swoich skutkach może być problematyczne. Pamiętaj, aby podchodzić do nich ostrożnie.

Przeczytaj też:  http://www.kosmetyka.edu.pl/wino-na-weselu-czy-to-dobry-pomysl/

Jak uchronić telefon przed uszkodzeniem

Jak uchronić telefon przed uszkodzeniem?

Po zakupie nowego telefonu zastanawiamy się, w jaki sposób możemy uchronić go przed zniszczeniem. Jeśli posiadamy starszy smartfon, to z kolei zastanawiamy się, w jaki sposób nieco odświeżyć jego wygląd i zabezpieczyć przed kolejnymi uszkodzeniami. Z pomocą przychodzi strona internetowa caseroom.pl. Wykorzystując wysokiej jakości produkty możemy sprawić, że nasz długo używany smartfon dostanie tak zwane nowe życie, a nowo zakupiony sprzęt zostanie zabezpieczony przed zniszczeniem od samego początku jego użytkowania. Poniżej kilka informacji na temat etui silikonowych, które będą świetnym gadżetem oraz niezbędnym dodatkiem dla każdego telefonu.

Etui silikonowe

Istnieje możliwość zakupienia różnego rodzaju etui silikonowych, które doskonale ochronią wszystkie boki smartfona przed uszkodzeniami, jakie mogą pojawiać się podczas codziennego użytkowania sprzętu. Na https://caseroom.pl znajdziemy ofertę elastycznych etui posiadających wycięcia na niezbędne wejścia, wyposażone w ochronne ranty na ekran oraz dostosowane do wielu modeli telefonów. Jeśli marzy nam się zaprojektowanie jedynego w swoim rodzaju, unikatowego gadżetu w postaci etui silikonowego, to na stronie caseroom.pl będziemy mieć szerokie pole do popisu. Tak zwany bumper wprawdzie nie wygląda jak typowe etui, jest bardzo niepozorne, używa się go nasuwając na ramkę smartfona. Wbrew pozorom jednak ten produkt doskonale wzmacnia konstrukcję telefonu, przez co dobrze zabezpiecza urządzenie przed nieprzyjemnymi skutkami upadków.

Szkła hybrydowe

Wydawać się może, że najlepszą ochronę przed uszkodzeniem smartfonowi zapewni odpowiednie etui, jednak duże znaczenie będzie mieć również bezpośrednia ochrona szybki telefonu. Na stronie sklepu znajdziemy szeroką ofertę pancernych szkieł hybrydowych, które dzięki zastosowaniu przy ich produkcji innowacyjnych metod, doskonale ochraniają wyświetlacze telefonów. Mogłoby się wydawać, że takie mocne, nietłukące się szkło hybrydowe uniemożliwi swobodne obsługiwanie dotykowego wyświetlacza. Jednak wysokiej jakości produkty oferowane przez caseroom.pl dają nam gwarancję, że wrażliwość panelu dotykowego po założeniu szkła hybrydowego pozostaje bez zmian, a kolory wyświetlające się na ekranie naszego telefonu są tak samo żywe, jak bez szkła.

Zarówno szkła hybrydowe jak i etui silikonowe przypadną do gustu wszystkim osobom preferującym wygodę (cechuje je prosty montaż) oraz ceniącym sobie wysoką jakość produktu, zapewniającą dużą skuteczność w ochronie telefonu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

animacja ze zdjęć

Animacja ze zdjęć – jak ją przygotować?

Przygotowywanie animacji ze zdjęć to prosty sposób, aby zrobić coś na namiastkę filmu. Nie trzeba mieć do tego specjalnych umiejętności, a efekt może być wyjątkowy. Sprawdź, jak zrobić animację ze zdjęć i kiedy oraz w jakim celu można to wykorzystać!

Zobacz też: http://www.psfs.pl/jak-zrobic-film-ze-zdjec/

Czym jest animacja ze zdjęć?

Animacja ze zdjęć, to nic innego jak rodzaj statycznego filmu. Brzmi sprzecznie? Niekoniecznie. Spójrz – film ma bardzo dynamiczne i aktywne obrazy. Animacja ma charakter stabilny, nieruchomy, to taki pokaz slajdów. Tymi slajdami są zdjęcia, które ułożone w specjalnym schemacie przewijają się w ustalonej przez nas kolejności, gwarantując estetyczny dla oka efekt. 

Animacje można wykorzystywać w wielu sytuacjach. Świetnie sprawdzą się do upamiętnienia ważnych wydarzeń, wyjazdów, sytuacji. Wówczas spełnią rolę wirtualnego albumu. Animacje można wykorzystywać również w celu przygotowania prezentu dla kogoś – kilkanaście lub kilkadziesiąt pamiątkowych zdjęć ułożonych w formie animacji naprawdę robi wrażenie dla oka i jest miłym upominkiem. Animacje są również często wykorzystywane w mediach społecznościowych i na stronach www. Marki osobiste, eksperci i firmy wykorzystują ten format, aby przedstawić atrakcyjnie swoje produkty, opinie klientów i informacje o firmie.

Jak przygotować animację?

W celu przygotowanie takiego filmu ze zdjęć, należy mieć najpierw dobrze przygotowane zdjęcia. To od nich tak naprawdę zależy powodzenie efektu animacji. Sam efekt animacji to tak naprawdę kwestia gustu i upodobań, ale to jakość zdjęć wpływa na to, jak ten efekt będzie ostatecznie się prezentować. Jeśli przygotowujemy animację dla naszych znajomych, jako forma miłego gestu i upominku, to zdjęcia mogą mieć charakter mniej formalny, z kolei – jeśli takie działania przygotowuje firma, aby wzmocnić swój wizerunek, wtedy zdjęcia naprawdę powinny być wysokiej jakości, jasne, wyraźne, bez widocznych pikseli.

Po wybraniu i przygotowaniu zdjęć wystarczy tak naprawdę wrzucić je do specjalnego programu lub aplikacji, która posiada szablony animacji. Wystarczy wybrać tę, która nam się podoba, dobrze prezentuje zdjęcia i pasuje do kontekstu, w jakim chcemy taką animację wykorzystać i gotowe.

Przeczytaj też:  http://olejzycia.pl/dni-plodne-w-cyklu-menstruacyjnym/