kasy fiskalne

Co grozi, jakie kary za brak kasy fiskalnej?

 

Kasy fiskalne są często spotykanymi sprzętami – widujemy je m.in. w sklepach i punktach usługowych. Warto podkreślić, że na sprzedawcy lub usługodawcy ciąży prawny obowiązek posiadania kasy fiskalnej Jego nieprzestrzeganie może być surowo ukarane.

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna jet urządzeniem, które służy do rejestracji transakcji związanych z uiszczaniem płatności przez klientów. Obowiązek jej posiadania obejmuje przedsiębiorców sprzedających towary i usługi osobom fizycznym, kupującym prywatnie, zakupy nie związane są z prowadzoną rzez nich działalnością gospodarczą. Ponadto obowiązek ten należy spełnić, sprzedając towary lub usługi rolnikom ryczałtowym zwolnionym z obowiązku VAT-owego. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów dopuszcza zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Urządzenia nie muszą posiadać wyżej wymienione podmioty, które nie nie przekroczyły obrotu 20.000 zł w poprzednim roku podatkowym, a także sprzedają m.in.: gaz płynny, sprzęt radiowy lub perfumy bez względu na obrót. Warto dodać, że ze zwolnienia bez względu na obroty nie mogą skorzystać np. usługi gastronomiczne, doradcy podatkowi czy mechanicy samochodowi. Pełna lista podmiotów, które muszą posiadać kasę fiskalną, jak i tych, które nie są do tego zobowiązane znajduje się w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Skoro czytasz ten artykuł zapewne jesteś podmiotem, który musi posiadać to urządzenie. Mamy dla Ciebie dobrą informację – kasy fiskalne możesz kupić przez internet (np. tutaj). Dzięki temu możliwe jest szybkie znalezienie użytecznego, taniego modelu.

Jakie są kary za brak kasy fiskalnej?

Jednym z dwóch dokumentów określających sankcje za brak kasy fiskalnej jest Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z zapisami w kodeksie karą za przestępstwo skarbowe związane z nieposiadaniem kasy fiskalnej jest kara grzywny do 240 stawek dziennych. Co oznacza to w praktyce? Stawka dzienna związana jest z minimalnym wygrodzeniem za pracę, jest to 1/30 „minimalnej krajowej”. W 2021 roku minimalna płaca to 2 800 zł, co oznacza, że stawka dzienna to 93,33 zł. Najniższa z możliwych jara to 10 stawek dziennych. Warto podkreślić, że gdy brak urządzenia nie zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, a jedyne wykroczenie, karę mandatu może ustanowić indywidualnie dla każdego przypadku sąd lub funkcjonariusz skarbowy po zapoznaniu się z aktami sprawy. Warto zaznaczyć, że takie same grzywny dotyczą niewydania paragonu klientowi (maksymalna kara jest jednak niższa – 180 stawek dziennych). Dodatkowo przedsiębiorca może podlegać karze określonej przez Ustawę o VAT. Ustanowiona jest ona w akcie prawnym jako 30% kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży dóbr i usług. Ponadto przedsiębiorstwa, które posiadają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a nie robią tego, mogą stracić ulgę na zakup kasy fiskalnej (90% wartości urządzania, nie więcej niż 700 zł).

Czy można uniknąć kary za brak kasy fiskalnej?

Jak widać powyżej, kary za brak kasy fiskalnej są bardzo duże. Warto jednak wiedzieć, że istnieje prawo do złożenia tzw. czynnego żalu, polegającego na złożeniu z własnej inicjatywy do Urzędu Skarbowego pisma dotyczącego własnego zaniedbania. Należy zrobić to przed nałożeniem kary lub mandatu. Urząd Skarbowy indywidualnie rozpatruje sprawy złożone jako „czynny żal”, dlatego nie ma pewności, że kara nie zostanie nałożona, jednak jest takie spore prawdopodobieństwo. Dodatkowo warto podkreślić, że złożenie „czynnego żalu” nie daje możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *