Czy e-podpis to bezpieczna forma podpisu?

Bezapelacyjnie tak. E-podpis jest bezpieczniejszy, chociażby z tego względu, że jest praktycznie niemożliwy do podrobienia, czego nie można powiedzieć o podpisie odręcznym. Kolejnym dowodem na to, że e-podpis jest bezpieczny jest także fakt, że jest on przydzielany jedynie osobie składającej ten podpis oraz sporządzany jest przy wykorzystaniu danych i bezpiecznych urządzeń, do których tylko ta osoba ma dostęp (np. karta kryptograficzna). Ponadto bezpieczny podpis elektroniczny daje użytkownikowi pewność, iż zostanie on poinformowany o wszelkich zmianach, jakie zostaną wprowadzone w dokument już przez niego podpisany. Zgodnie z ustawš o podpisie elektronicznym, firma która świadczy usługi certyfikacyjne jest zobowiązana do zagwarantowania pewnych form bezpieczeństwa. Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiednich gwarancji ubezpieczeniowych oraz środków przeciwdziałających fałszerstwom certyfikatów, czyli innymi słowy blokad chroniących urządzenia i dane, jakie wykorzystywane są podczas świadczenia usług certyfikacyjnych. Warto jest jednak nadmienić, że bezpieczeństwo e-podpisu w dużej mierze jednak zależy od samego użytkownika i od tego czy przestrzega wszelkich norm bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Jeśli zaś chodzi o zwykły podpis elektroniczny, to tutaj bezpieczeństwo zależy również od rodzaju wykorzystywanej technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *