Czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Wielu z nas wyjeżdża zza granicę celem zarobienia większych pieniędzy, polepszenia swojego bytu i przyszłości. Niemniej jednak podjęcie się legalnej pracy zarobkowej poza granicami rodzimego kraju, pomimo tego, iż stanowi szansę na poprawę swoich warunków życia, związane jest niestety z ryzykiem tak zwanego podwójnego opodatkowania.

Czym jest podwójne opodatkowanie? 

Podwójne opodatkowanie jest zjawiskiem oznaczającym po prostu dwukrotne opodatkowanie tegoż samego przedmiotu opodatkowania, na przykład dochodów. Jak można się domyślić jest to zjawisko niezwykle niekorzystne dla podatników; to tak, jakby winny został skazany dwa razy za jedno i to samo przestępstwo. Podwójne opodatkowanie może mieć dwie różne formy: 

  • zewnętrzne podwójne opodatkowanie – to sytuacja, kiedy ten sam dochód będzie objęty obowiązkiem podatkowym w dwóch innych krajach (przykładowo osoba, która wyjeżdża w celu podjęcia pracy zarobkowej zza granicę, ale jednocześnie nie zmieniająca obywatelstwa, musi opłacić podatek nie tylko w kraju zatrudnienia, ale i również w kraju zamieszkania), 
  • wewnętrzne podwójne opodatkowanie – oznaczać będzie, iż jeden i ten sam przedmiot opodatkowania (towar, czy też dochód) jest opodatkowany dwukrotnie przez fiskusa w jednym kraju).

Zarówno jedna, ale i druga sytuacja przynosi odczuwalną szkodę podatnikom. 

Osoby, które zdecydowane są emigrować w celach zarobkowych, niestety, ale zagrożone są zewnętrznym podwójnym opodatkowaniem.

Kiedy zatem może wystąpić sytuacja, gdy dwa kraje (kraj pochodzenia i docelowy kraj, w którym podatnik zarabia) będą mogły domagać się zapłacenia przez firmę/osobę jednego i tego samego podatku? Możliwości jest conajmniej kilka: 

  • kiedy podatnik był oddelegowany do pracy poza granicami swojego rodzimego kraju zamieszkania na niedługi czas, 
  • kiedy podatnik jest transgranicznym pracownikiem, czyli podejmuje pracę zarobkową w innym kraju, aniżeli ten, którego ma obywatelstwo i w którym zamieszkuje większość czasu, 
  • kiedy podatnik zamieszkuje na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej, innego aniżeli kraj pochodzenia (którego jest oczywiście obywatelem), ale nie pracuje, lecz jest dopiero na etapie poszukiwania pracy zarobkowej i przeniósł swój zasiłek dla bezrobotnych z rodzimego kraju, 
  • kiedy podatnik będzie już na emeryturze i jednocześnie będzie zamieszkiwać na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, zaś świadczenie emerytalne będzie wypłacane przez inny kraj. 

Aby móc skutecznie uniknąć niekorzystnych z punktu widzenia podatników obowiązków podatkowych, kraje posiadają możliwość, z której na szczęście nierzadko korzystają, zawierania umów o uniknięcie podwójnego opodatkowania. 

Myśląc o emigracji celem podjęcia pracy zarobkowej i o podwójnym opodatkowaniu, wielu z nas bierze pod uwagę tylko kraje należące do Unii Europejskiej. Niewątpliwie umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania mogą zawrzeć dowolne państwa. Na przykład Polska podpisała takie umowy z ponad 80 państwami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *