Kiedy zacznie obowiązywać e-podpis w Polsce?

Już od kilkunastu lat wiele systemów bankowych w Polsce korzystało z tak zwanych zwykłych podpisów elektronicznych. Jednak certyfikaty kwalifikowane (bezpieczny e-podpis) wprowadzono dopiero wraz z dniem wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym, czyli 16 sierpnia 2002, zatem pierwsze bezpieczne podpisy elektroniczne stały się dostępne wraz z początkiem roku 2003. Wraz z czasem, kiedy wprowadzone zostały usługi świadczone drogą elektroniczną, takie jak formularze urzędów administracji, deklaracje podatkowe czy celne, e-podpis się rozpowszechniał. Już od maja 2008 nasi rodacy mają możliwość składać w różnych urzędach udostępniających formularze elektroniczne podania podpisane przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. W dzisiejszym czasie najbardziej popularne zastosowanie podpisu elektronicznego możemy znaleźć między innymi w deklaracjach płatników ZUS. Ponadto wciąż trwają prace nad unijnym rozporządzeniem eIDAS, które mają na celu ustalić jednolite ramy prawne dla e-podpisów we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *