Policja w walce z cyberprzestępczością

Rozmiar: 69009 bajtów W maju 2012 roku część polskich internautów, a właściwie systemy operacyjne ich komputerów, zostały zaatakowane przez tajemniczy wirus o nazwie Weelsof. Złośliwe oprogramowanie skutecznie uniemożliwiało użytkownikom korzystanie z komputerów, ponieważ zaraz po uruchomieniu na monitorze pojawiał się komunikat informujący, że sprzęt został zablokowany przez Policję. Co ciekawe, wedle wirusowej informacji, aby odblokować system należało wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy w polskich złotych lub w walucie europejskiej.

Ofiarą hakerów stał się zatem nie tylko przypadkowy użytkownik sieci, ale również instytucja, która zgodnie ze swoją misją zwalcza wszelkie przejawy cyberprzestępczości.

Polska Policja mając na uwadze dynamiczny rozwój Internetu, który współcześnie zaczął przejmować rolę pośrednika w płatnościach (np. e-shoping, e-bilet), w dopełnianiu urzędniczych powinności (np. e-urząd, zeznania podatkowe) oraz w wielu innych dziedzinach życia obywateli powołała specjalną jednostkę, która ma za zadanie kontrolę transakcji internetowych oraz wykorzystywanych (najnowszych) technologii, w celu monitorowania zgodności z prawem wszelkich procesów w sieci.

Problemem cyberprzestępczości zajmuje się, powołany w ramach Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości. Do jego podstawowych zadań zależy:
– stałe monitorowanie oraz analizowanie zagrożeń występujących w Internecie w ramach prowadzonych prostych form pracy operacyjnej,
– współpraca poza procesowa z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia ustaleń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
– udzielanie wsparcia technicznego podczas wykonywania zadań przez komórki zwalczające przestępczość komputerową.

Policja nie podaje szczegółach statystyk dotyczących ilości podejmowanych przez nią akcji, wynikających z zagrożenia cyberprzestępczością, liczby dokonanych przestępstw, a także liczby złapanych przestępców.

Pracownicy Wydziału ds. Zwalczania Cyberprzestępczości zgodnie jednak twierdzą, że ilość prób popełniania przestępstw w sieci wciąż rośnie, dlatego też policja, aby nie pozostawać w sferze technologii w tyle za przestępcami, inwestuje w specjalistyczny sprzęt i dedykowane mu oprogramowanie. Wszystko po to, aby właściwy poziom zaawansowania sprzętu mógł wspierać policjantów w zakresie badań komputerów i cyfrowych nośników danych.

Należy mieć na uwadze, że policjanci wchodzący w skład wspomnianej jednostki wyróżniają się specjalistyczną wiedzą, bez której niemożliwe byłoby wykrywanie przestępstw, nawet przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Policjanci przygotowani do walki z łamaniem prawa w sieci kładą nacisk przede wszystkim na prewencję, ale w przypadku kiedy dochodzi do infekowania komputerów użytkowników np. blokującym wirusem podającym się za Departament Cyberprzestępczości, to ich działania są błyskawiczne, a polityka informacyjna pozostaje jasna dla przeciętnego odbiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *