Przestępczość telekomunikacyjna

Oszustwo telekomunikacyjne – włączenie się do urządzenia telekomunikacyjnego i generowanie na cudzy rachunek impulsów telefonicznych.

Klonowanie numerów IMEI telefonów komórkowych – najczęściej występuje w przypadku telefonów pochodzących z kradzieży. Realizowane może być z wykorzystaniem programów komputerowych (połączenie telefonu z komputerem za pomocą odpowiedniego kabla łączącego lub bezprzewodowo). Zmiana numeru IMEI pozwala na dalsze użytkowanie skradzionego telefonu pomimo blokady dokonanej przez operatora telekomunikacyjnego.

Kradzież impulsów telefonicznych – poprzez nieupoważnione podłączenie kablami do linii abonenckiej lub skrzynki telekomunikacyjnej. Najczęściej realizowane jako przyłączenie zewnętrznego aparatu telefonicznego do skrzynki telekomunikacyjnej zlokalizowanej w odosobnionym miejscu (np. piwnicy) i wykonywanie połączeń na koszt jednego z abonentów.

Nielegalne współdzielenie łączy internetowych – wbrew zawartej umowie z providerem internetowym. Legalny abonent usługi internetowej udostępnia innym osobom internet poprzez współdzielenie łącza – szybkość połączenia dzielona jest na wszystkich użytkowników. Często osoby współdzielące łącze dzielą się również płatnościami.

Doładowanie kart telefonicznych (magnetycznych i chipowych) i kart pre-paid. – zużyte magnetyczne karty telefoniczne mogą być doładowywane z wykorzystaniem programatorów. Karty chipowe (elektroniczne) doładowywane są poprzez wykorzystanie programatorów połączonych z komputerem ze specjalnym oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na usunięcie zabezpieczeń karty.

Przełamania centrali telefonicznych – najczęściej wykorzystywane do generowania ruchu telekomunikacyjnego. Przełamania są możliwe ze względu na stosowanie standardowych haseł serwisowych czy braku zabezpieczeń linii telekomunikacyjnych (np. brak systemu analizy łączy na okoliczność nielegalnego podłączenia). Istotnym elementem jest fakt dalszego bezprawnego wykorzystania przejętych centrali telefonicznych:
– oferowania usług połączeń telekomunikacyjnych (rozmównice publiczne),
– ciągłe generowanie międzynarodowych połączeń telefonicznych za pomocą sprzętu komputerowego (straty wynikają z rozliczeń między operatorami telekomunikacyjnymi),
– oferowania usług technologii VoIP – (Voice over Internet Protokol) – pozwalającej na prowadzenie telefonicznych rozmów głosowych poprzez sieć komputerową.

Konsekwencją nielegalnego wykorzystywania centrali telefonicznych przez przestępców jest brak opłaty należności za wykonane połączenia lub też obciążenie płatnościami właścicieli przejętych centrali telefonicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *