Przez kogo prowadzony jest krajowy urząd certyfikacji i gdzie można znaleźć rejestr urzędów certyfikacyjnych?

Ministerstwo Gospodarki prowadzi w Polsce rejestr kwalifikowanych firm, które świadczą usługi certyfikacyjne. Narodowe Centrum Certyfikacji w Narodowym Banku Polskim udostępnia elektroniczną postać owego rejestru, któremu to Minister Gospodarki na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o podpisie elektronicznym powierzył wykonywanie w jego imieniu niektórych czynności technicznych, które przewidziane zostały w ustawie o podpisie elektronicznym. Do tego typu czynności należy między innymi wytwarzanie oraz wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych dla firm wpisanych do rejestru kwalifikowanych podmiotów, które świadczą usługi certyfikacyjne, a także udostępnianie elektronicznej wersji rejestru (dostępnej pod adresem http://www.nccert.pl/). NBP (Narodowy Bank Polski) przejął bazę techniczną uprzednio upoważnionej przez Ministra Gospodarki spółki Centrast S.A., która to wówczas pełniła funkcję krajowego urzędy certyfikacyjnego. Reasumując na dzień dzisiejszy wszelkie działania w zakresie usług certyfikacyjnych realizuje NCCERT (Narodowe Centrum Certyfikacji) w Narodowym Banku Polskim, ponadto znajdziemy tak także listę TSL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *