Słownik Cyberprzestępczości cz.6

ZAMIESZCZONE INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE MAJĄ NA CELU PROPAGOWANIA DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM!

Sygnatura ataku – sekwencja danych wykorzystywana do rozpoznania ataku sieciowego, przeprowadzanego zazwyczaj za pośrednictwem luk w systemie operacyjnym lub aplikacjach. Sygnatury takie są wykorzystywane przez system wykrywania włamań (IDS) lub zaporę sieciową w celu oznaczania szkodliwych działań w systemie.

Trojan dropper – rodzaj trojana, którego celem jest zainstalowanie złośliwego kodu na komputerze ofiary. Szkodniki te instalują na komputerze inny złośliwy program lub nową wersję wcześniej zainstalowanego szkodnika. Trojan dropper często służy do przenoszenia na komputer kilku całkowicie niezwiązanych ze sobą złośliwych programów, które mogą różnić się zachowaniem lub nawet zostać stworzone przez różnych koderów. W rezultacie, stanowią one pewnego rodzaju archiwum złośliwych programów zawierające wiele różnych typów złośliwego kodu. Mogą one obejmować również żarty lub fałszywe alarmy, których celem jest odwrócenie uwagi użytkowników od rzeczywistego przeznaczenia droppera, lub programy adware czy „pornware”. Droppery często wykorzystywane są do przenoszenia znanych trojanów, ponieważ znacznie łatwiej jest napisać droppera niż zupełnie nowego trojana, którego program antywirusowy nie będzie w stanie wykryć. Większość dropperów pisanych jest przy użyciu języka VBS lub JavaScript, dlatego są one łatwe do stworzenia i mogą być wykorzystywane do wykonywania licznych zadań.

Trojan clicker – rodzaj trojana, którego celem jest informowanie autora lub „osoby, która je kontroluje”, że złośliwy kod został zainstalowany na komputerze ofiary, oraz przekazanie informacji o adresie IP, otwartych portach, adresach e-amil itd. Trojan notifier wchodzi zazwyczaj w skład „pakietu” zawierającego inne złośliwe programy.

Trojan downloader – rodzaj trojana służącego do instalowania złośliwego kodu na komputerze ofiary, podobnie jak trojan dropper – jest jednak bardziej użyteczny dla twórców złośliwego oprogramowania. Po pierwsze, trojan downloader jest znacznie mniejszy niż trojan dropper. Po drugie, może być wykorzystany do pobrania nieskończonej ilości nowych wersji złośliwego kodu, programów adware lub „pornware”. Podobnie jak trojan dropper, trojan downloader pisany jest zazwyczaj w językach skryptowych, takich jak VBS czy JavaScript. Często wykorzystuje również luki w przeglądarce Microsoft Internet Explorer.

Trojan proxy – rodzaj trojana, który śledzi aktywność użytkownika, zapisuje zebrane informacje na dysku twardym użytkownika, a następnie przesyła je autorowi szkodnika lub „osobie, która go kontroluje”. Rejestrowane informacje obejmują uderzenia klawiszy i zrzuty ekranu, które wykorzystywane są do kradzieży danych bankowych lub pomagają w przeprowadzaniu oszustw internetowych.

Trojan backdoor – rodzaj trojana, który pozwala jego autorowi lub osobie, która go kontroluje, na zdalne zarządzanie komputerami ofiar. W przeciwieństwie do legalnych narzędzi zdalnej administracji, trojany te instalują się, uruchamiają i działają w ukryciu, bez wiedzy czy zgody użytkownika. Po zainstalowaniu trojan backdoor może otrzymać instrukcje, aby wysyłać, otrzymywać, wykonywać i usuwać pliki, zbierać poufne dane z komputera, zapisywać w dzienniku czynności wykonywane na komputerze i przeprowadzać wiele innych czynności.

Scam – działanie, którego celem jest wprowadzeniu kogoś w błąd, sugerując jakoby był beneficjentem określonego dobra, zwykle finansowego. Celem tego działania jest przeprowadzenie trudnego do udowodnienia oszustwa. Najpopularniejszą formą scamu jest korespondencja w formie tradycyjnej lub elektronicznej – odmiana spamu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *