Świadczenie kwalifikowanych usług certyfikacyjnych – jakie wymogi należy spełniać?

Aby podmiot mógł świadczyć usługi certyfikacyjne z poziomu kwalifikowanego musi zobowiązać się do zastosowania przepisów, o których mowa w ustawie z dn. 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), dodatkowo musi się dostosować do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w zakresie określenia warunków organizacyjnych oraz technicznych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. z 2002 r. nr 128, poz. 1094). Pełen wzór wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi z zakresie certyfikacji znajduje się na stronie www Ministerstwa Gospodarki. Od daty złożenia wniosku, na samą decyzję oczekujemy około 2 miesiące. Pobierana opłata za wpis wynosi 10 000 Euro i ma ona charakter zryczałtowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *