W naszym kraju sa tylko cztery kwalifikowane firmy świadczące usługi certyfikacyjne. Dlaczego?

Aktualną liczbę podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w poszczególnych państwach Unii Europejskiej Europejski możecie Państwo znaleźć na krajowych listach TSL. Obszar Gospodarczy obejmuje około 100 kwalifikowanych podmiotów, które świadczą usługi z wyżej wspomnianego zakresu. Jakby się mogło wydawać zarówno cena jak i liczba certyfikatów kwalifikowanych nie jest zależna od liczby podmiotów kwalifikowanych. Dla przykładu podamy w Estonii znajduje się tylko jedno centrum certyfikacji, zaś cena korzystania z podpisu elektronicznego jest niezwykle niska, a to zaś ze względu na wykorzystanie go w charakterze nośnika dowodów tożsamości. Głównym czynnikiem wpływającym na cenę tego typu usług jest więc popyt, który z kolei jest zależny od dostępności usług certyfikacyjnych jakie świadczą urzędy administracji publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *