Zalety biura w chmurze

Zalety biura w chmurze

Sprawnie działająca sieć komputerowe stanowi główny czynnik warunkujący stabilność pracy każdej firmy. Budowa efektywnego systemu stanowi jednak duże wyzwanie zarówno od strony kosztów, jak i logistyki, a popełnione na starcie błędy mogą być niezwykle uciążliwe i trudne do wyeliminowania. Jaki model wybrać? Które rozwiązanie będzie najskuteczniejsze? A przede wszystkim, jak to wszystko zrozumieć nie będąc informatykiem?

Podstawy organizacji sieci firmowej

Każda rozwijająca się firma szybko odczuwa potrzebę organizacji sieci komputerowej. Dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych danych i informacji to obecnie fundament działania. Właściwe skorelowanie księgowości, stanów magazynowych, cenników, programów wspierających sprzedaż i aplikacji pocztowych stanowi niezbędne minimum, bez którego nie obędzie się żadna firma. I nie ma tu znaczenia charakter świadczonych usług ani branża, czy też reprezentowana gałąź gospodarki. Jak to wygląda w praktyce?

Budowa systemu informatycznego najczęściej rozpoczyna się od stworzenia lokalnej sieci łączącej poszczególne terminale oraz implementacji programu obsługującego księgowość. Z nim łączone są kolejne moduły, na które składają się wspomniane wcześniej bazy danych i aplikacje wspierające działalność przedsiębiorstwa. Powstaje scentralizowany ekosystem, którego sercem jest program księgowy. I to właśnie centralizacja stanowi słaby punkt tego modelu. Chęć zmiany, a niekiedy nawet gruntowna modernizacja oprogramowania księgowego może skutkować całkowitym zachwianiem delikatnej struktury i w efekcie zupełnie sparaliżować życie firmy.

Obok wersji scentralizowanej funkcjonuje też model rozproszony. W takim przypadku każdy segment działa samodzielnie i jest zintegrowany z pozostałymi elementami infrastruktury przy pomocy sieci mniej lub bardziej złożonych powiązań. Różnorodność często skutkuje brakiem kompatybilności, co z kolei powoduje nieustające problemy związane z trudnościami podczas wymiany danych.

Sieć lokalna, czy chmura?

Opisane powyżej przypadki odnoszą się do sieci lokalnej, nie sposób więc pominąć zagadnienia kosztów. Zakup sprzętu i jego serwisowanie jest sporym wydatkiem, niemało też kosztuje utrzymanie działu informatycznego, którego zadaniem będzie administracja i nadzór nad działaniem systemu. Czy można to wszystko zorganizować prościej, lepiej i taniej?

Gotową receptę znajdziemy w ofercie firmy THTG. Chmura dla biznesu i małych firm to zestaw usług obejmujących między innymi dostęp do pakietu biurowego Office 365, hosting poczty, pojemne wirtualne dyski, firmowy intranet i witryny zespołów w programie SharePoint, centrum pracy zespołowej zapewniające łączność dzięki usłudze Microsoft Teams, a także narzędzia ułatwiające planowanie i zarządzanie, również oparte o sprawdzone rozwiązania Microsoft.

A co z bezpieczeństwem?

W przypadku oferty THTG odpowiedź na to ważne pytanie stanowi połączenie funkcjonalności Cloud App Security i usługi Threat Analytics. Umożliwiają one między innymi szybkie wykrywanie zagrożeń, kontrolę dostępu w czasie rzeczywistym, ocenę ryzyka i ochronę informacji. Analiza wielu źródeł informacji pozwala na zaawansowaną obronę przed cyberatakami, a także umożliwia zapoznanie z zachowaniem użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *